Om FFN

  • Forum for Næringsmeglere skal være et forum først og fremst for foretak som driver næringsmegling
  • Forumet skal arbeide for å opprettholde og utvikle et godt renommé og en god faglig og etisk standard for bransjen
  • Forumet skal arbeide for gode rammevilkår for Forumets medlemmer, herunder påvirke offentlige myndigheter slik at våre interesser ivaretas
  • Forumet skal arbeide for å påvirke aktuelle læresteder slik at innholdet i studiene utvikles med tanke på rekruttering til næringsmegling. Forumet skal også arbeide for å påvirke, eventuelt selv utvikle, etterutdanning som er relevant for ansatte i næringsmeglingsforetak
  • Forumet skal bidra økonomisk og faglig til utvikling av standardkontrakter og maler til bruk for medlemmene
  • Forumet skal arbeide for å etablere samarbeid med aktuelle fagmiljøer og andre interesseorganisasjoner for å øke attraktiviteten for forumet og for å fange opp relevant teknologisk utvikling.
  • FFN har en rammeavtale med advokatfirmaet BAHR som bistår oss i arbeidet med standardkontrakter og som rådgiver i juridiske spørsmål.

Styret
Styreleder: Jonas Karlsen, jonas@innlandetnm.no
Styremedlem: Jacob L`Orsa, jl@akershuseiendom.no 
Styremedlem: Anders Rennesund, anders.rennesund@cbre.com
Styremedlem: Marthe Utmo, marthe.utmo@dnb.no 
Styremedlem: Lise Kjelle, lise.kjelle@obos.no
Varamedlem: Petter Efskin, petter.efskin@norion.no
Sekretær: Nina Hauge, hauge@nef.no 

Årsmelding

Kontakt oss

 

Forum for Næringsmeglere
Apotekergata 10, 0180 Oslo
Telefon: 22 54 20 80
Telefaks: 22 55 31 06
E-post: firmapost@nef.no