Digital kursserie

 

Velkommen til digital kursserie for praktisk næringsmegling!

 

Forum for næringsmeglere håper at denne kursserien oppleves som nyttig med praktiske eksempler, der hver leksjon avsluttes med en prøve (multiple choice).

Kursserien er utviklet og finansiert i sin helhet av FFN, og skal komme våre medlemmer til gode. Dvs. at FFN medlemmer får tilgang til dette til en rimelig pris, se prisliste nedenfor. For at kurset også kan være tilgengelig for eksterne eller f.eks. medlemmer hos NEF, er det satt andre priser. Registering som kursdeltaker skal skje med epost til NEF som også forestår registrering, etablering av bruker hos leverandøren (Educatia), registering av poeng for etterutdanning samt fakturering.

Alle medlemsbedrifter i FFN har anledning til å tegne et abonnement som løper i ett år (fra lansering februar 2024 løper abonnementet til 31.12.2025). Abonnementsløsningen innebærer at samtlige av selskapets ansatte har fri tilgang til alle kurs/leksjoner. Det er en forutsetning at medlemsbedriften har tegnet abonnement for denne løsningen. Alternativt kan man kjøpe enkeltleksjoner ved påmelding direkte til NEF.

Ditt foretaks fagansvarlige (gjelder medlemmer i FFN) kan benytte dette for monitorering og utvikling av kompetanse for den ansatte i selskapet. Educatias løsning åpner for dette, og ved påmelding anmodes fagansvarlig til å registrere seg med denne rollen.

Se oversikt over vedtatt kursserie HER.

Kursserie 1 vil bli løpende tilgjengelig ila Q1- Q2 2024. Kursserie 2 blir tilgjengelig i Q3-Q4 2024. De fire første forelesningene er allerede lagt ut og klare!

FFN med samarbeidspartnere vil etter ferdigstilt kursserie 1 og 2 vurdere om man skal utvide prosjektet til å gå mer spesialisert inn på enkelte temaer.

Den vedtatte kursserien vurderes løpende for nødvendig oppdatering om det er behov for endringer avledet av endringer på rammevilkår eller markedspraksis.

Mer info om kursserie 1:

Introduksjon til leksjon 1: se video

Introduksjon til leksjon 2: se video

Introduksjon til leksjon 3: se video

Introduksjon til leksjon 4: se video

 

Pris:

oversikt over priser på Forum For Næringsmeglere sin kursserie

Hvordan få tilgang:

For å få tilgang, send NEF en e-post på firmapost@nef.no med navn og e-postadresse på alle i ditt foretak som skal ha tilgang til kursene.

Les mer om NEFs behandling av personopplysninger i vår personvernserklæring her: nef.no/personvern/