Til medlemmer i FFN

Til medlemmer i Forum for Næringsmeglere (FFN)

Velkommen til Høstkonferansen for næringsmeglere på Losby Gods 3. – 4. september 2015

Programmet for årets Losby-konferanse er klart og påmeldingen har begynt. Du finner program og påmeldingsskjema her: http://www.forumfornaring.no/emne/kurser/

På Losby får du blant annet:

  • En gjennomgang av hvordan de nye kontraktsmalene fungerer i praksis
  • Skatt – Hva skjer etter høring av Scheel-utvalgets forslag?
  • Tomtefeste – hvor er vi?
  • Næringsmegleren som «partsrepresentant» og det ufravikelig lovkravet til omsorg for «begge parters interesser»

Vi ser frem til to innholdsrike og spennende konferansedager på Losby!