Svar fra Riksrevisjonen

Svar fra Riksrevisjonen vedrørende spørsmål knyttet til konkurransegrunnlaget om konsulentbistand i forbindelse med leie av nye lokaler finner du her