Seminar for næringsmeglere og årsmøte i FFN

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglere inviterer til seminar og årsmøte 12. februar 2020!


Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.
Kurset gir 5 godkjente etterutdanningstimer.

Program

09.30 – 10.15  Etterlevelse av hvitvaskingsregelverket – Nye Hvitvaskingsrutine

Rutinedokumentene for etterlevelse av hvitvaskingsregelverket oppdateres og vil bli gjennomgått på kurset. Hovedvekt på foretakenes interne risikovurdering og råd tråd til praktisk etterlevelse
v/Advokat Gunnar Holm Ringen, PWC

10.30 – 11.15  MVA og leieforhold

Frivillig registrering; hvem og hva kan omfattes?
Fellesarealer og myldrearealer. Leietakers bruk, uavklart bruk og konsekvenser av endret bruk
Mva bestemmelsen i standard leiekontrakt, hvilke arealer omfattes? Hva har leietaker ansvar for? Erstatning, fremleie, justeringsforpliktelser
Utleie til ikke-mva pliktig virksomhet, bestemmelser om mva-kompensasjon
v/Advokat Anne Sofie Bjørkholt, Advokatfirmaet BAHR

11.15 – 11.45  Årsmøte

11.45 – 12.45  Lunsj

12.45 – 13.30  Ny meglerstandard for salg av eiendomsselskap

Hvilke endringer er gjort i den nye standarden, og hvilke bestemmelser bør partene og megleren særlig være oppmerksom på?
v/ Advokat Erik Langseth og advokat Ole Andreas Dimmen, Advokatfirmaet BAHR

13.30 – 13.45  Pause

13.45 – 14.30  Nye salgsmaler fortsetter

14.30 – 14.45  Pause

14.45 – 15.30  “Hva gjør vi når bygget står på festet grunn?”

En del næringseiendom står på festet grunn og det kan skape uklarhet for kjøpere. Regelverket er komplisert og usikkerheten ofte stor med hensyn til faktisk betydning. Vi ser på de praktiske tilfellene og spørsmålene og gir noen tips om hva dere som megler kan og bør gjøre.
v/Advokat Thorvald Nyquist, og advokat Knut Skarvang, Deloitte

Praktiske opplysninger

Kursavgift
Medlemmer i NEF og FFN kr 3.500,-
Øvrige deltakere kr 4.850,-
Eiendomsmeglerfullmektiger MNEF/Student MNEF kr 1.200,-
Medhjelper i foretak hvor fagansvarlig er MNEF kr 1.200,-
Øvrige eiendomsmeglerfullmektiger/student/medhjelper kr 1.500,-

I kursavgiften er lunsj, kaffe/te, pauseservering samt kursmateriell inkludert. Ønsker du kun å delta på årsmøtet kl. 11.15 – 11.45 er dette gratis.

Påmelding gjøres her

Målgruppe
Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater og øvrige ansatte i bransjen.

Sted
Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo.

Påmeldingsfrist for kurset
Påmelding innen fredag 28. januar 2020. Påmeldingen er bindende. Det tas forbehold om tilstrekkelig deltakelse for gjennomføring av kurset. Årsmøte vil bli avholdt uavhengig av om kurset avholdes.

Velkommen!