Nye meglerstandarder

Nye meglerstandarder for salg av eiendom, AS, ANS, IS og KS med tilhørende oppgjørsavtaler – juni 2015

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund har i samarbeid med Advokatfirmaet BA-HR utarbeidet nye meglerstandarder for salg av eiendom, aksjeselskap (AS), ansvarlig selskap (ANS), indre selskap (IS) og kommandittselskap (KS) med tilhørende oppgjørsavtaler. De nye standardene er i dag gjort tilgjengelig på nettsidene til Forum for Næringsmeglere (logg inn funksjon på www.forumfornaring.no) under Medlemsservice / Salgskontrakter.

Også meglerstandarden for AS fra desember 2014 er oppdatert. De øvrige meglerstandardene er like standarden for AS med nødvendige tilpasninger bl.a. som følge av reglene om beskatning av ANS, IS og KS.

Du finner på nettsidene også en artikkel som oppsummerer noen forhold som man bør være oppmerksom på ved bruk av standardene.

Dersom du mangler innloggingsinformasjon – ta kontakt med elisabet@nef.no