Ny bare-house leiestandard

Vi har snakket med leder i Forum for Næringsmeglere Jacob L’Orsa og advokat Stig L. Bech (BA-HR) om den nye standarden.

-Hva er en bare-house leieavtale?

-Det er enkelt forklart en leieavtale hvor deler av utleiers forpliktelser overføres til leietaker, forklarer L’Orsa. Man tar utgangspunkt i vanlige markedsstandarder, i Norge leiestandardene som ble oppdatert i fjor (nr 3 11/10), og endrer teksten slik at man “overfører” plikten til utvendig vedlikehold/utskiftinger, risiko tilknyttet eiendomsskatt og ansvar for forsikringsbetalinger fra utleier til leietaker.

-Det vi i Norge ofte kaller bare-house avtaler samsvarer godt med det man internasjonalt kaller “triple net lease”, supplerer Bech. Denne type kontraktsmodell brukes gjerne på enbrukerbygg, der leietaker har kompetanse til selv å foreta eiendomsdriftingen – særlig den tekniske delen. Ved sale & leaseback er det som hovedregel en bare-house leieavtale som benyttes, dvs at selger i rollen som leietaker viderefører den rolle med teknisk forvaltning som han hatt som tidligere eier. Mange, særlig finansielle kjøpere, foretrekker en slik løsning da den medfører lavere og mer forutsigbare eierkostnader.

-I den nye bare-house standarden er det flere andre forhold som også er tilpasset når man sammenligner med de vanlige leiestandardene, blant annet gjeninnflyttingsplikt for leietaker etter reparasjon av vesentlig skade og en tekst som kan benyttes ved ønske om fordeling av større utskiftingskostnader på slutten av leietiden, sier Bech.

-Alt i alt mener vi at også denne nye standarden tar opp i seg det markedet anser som “vanlig regulering” i denne type avtaler. Malen fungerer slik sett både som et godt kontraktsverktøy, og som en oppsummering av hva som er gjeldende markedspraksis, avslutter L’Orsa.

LAST NED KONTRAKTEN HER:

Standard barehouse-kontrakt (nr. 3 09/11)