Losby konferansen 2. – 3. september 2021

Forum for Næringsmeglere og Norges Eiendomsmeglerforbund inviterer til høstkonferanse 2021!

Faglig sterkt – Positivt utbytte – Bransjens viktigste møteplass – 9 kurstimer!

Hold av tid nå – Påmelding her

Styret i FFN har besluttet at vi gjennomfører Høstkonferansen på Losby i år. Smittesituasjonen nå og status vaksinasjon tilsier at vi kan gjennomføre en fysisk konferanse, men med fortsatt høyt fokus på smittevern.
Styret har derfor besluttet at konferansen vil bli gjennomført både fysisk og digitalt, og at de som melder seg på konferansen kan velge mellom fysisk oppmøte eller digital deltagelse. Konferansen vil bli over to dager, med tradisjonell middag på kvelden for de som ønsker å delta fysisk.
Det er en begrensning på 50 deltagere fysisk, så her blir det «først til mølla». Vi vil komme tilbake til om det blir krav om vaksinasjonspass eller negativ coronatest for å kunne delta fysisk, men mest sannsynlig vil vi ønske dette. Vi må også ta forbehold om at ikke smittesituasjonen endres vesentlig. Skulle situasjonen forverres, vil den fysiske konferansen avlyses og hele Høstkonferansen gjennomført digitalt.

Program
Torsdag 2. september
09.30-10.00  Kaffe, te, frukt, vafler og registrering

10.00-10.15
  Velkommen
v/ styreleder i forumet

10.15-11.00
  Salg av utviklingseiendom, typiske fallgruver
v/ partner Christian Hartmann og partner Sofia Bjørck, SANDS Advokatfirma

11.00-11.15
  Pause/utstillervandring

1
1.15-12.00  Salg av utviklingseiendom, typiske fallgruver fortsetter
v/ partner Christian Hartmann og partner Sofia Bjørck, SANDS Advokatfirma

12.00-13.00
  Lunsj

13.00-14.00
  Salg av eiendom eller selskap – om optimalisering og restrukturering før salg
v/ advokatfirmaet DLA Piper ved blant annet partner, Ph.D. Line Ravlo-Losvik

De skattemessige konsekvensene ved salg av eiendom og salg av aksjer er ulike. Tinglysing av skjøte utløser også dokumentavgift. Det kan også være ulike konsekvenser med tanke på konsesjonsregler og regler om forkjøpsrett som meglere bør være kjent med. I foredraget gjennomgås grunnleggende utgangspunkter og regler og de viktigste hensyn ved valg av modell, herunder også muligheter for restrukturering forut for et salg, i form av fisjon og omdanning.

14.00-14.15  Pause/utstillervandring

14.15-15.00  Oppdatering asl 8-10 med fokus på markedspraksis. Hva aksepterer bankene?
v/ partner Erik Langseth, Advokatfirmaet BAHR

15.00-15.15  Pause/utstillervandring

15.15-16.00  Aktuell rettsutvikling – ny rettspraksis og andre viktige endringer for næringsmeglere
v/ partner Dag Henden Torsteinsen, Advokatfirmaet Grette og partner Jacob L`Orsa, Akershus Eiendom, leder av FFNs utvalg som jobber med høringsuttalelse. Åpnet for innspill og diskusjon

16.00-16.30  Utstillervandring servering av pølser og øl

16.30-17.15  Ny lov om eiendomsmegling – en løypemelding
v/ partner Dag Henden Torsteinsen, Advokatfirmaet Grette og partner Jacob L’Orsa, Akershus Eiendom, leder av FFNs utvalg som jobber med høringsuttalelse. Åpent for innspill og diskusjon

17.15-17.30  Premietrekning fra partnerne

19.30  Aperitiff

20.00  Middag

Fredag 3. september
09.00-10.00  Hvitvaskingsreglene – i næringsmeglerkontrakt

Hvitvaskingsregelverket og enkelte andre bransjespesifikke compliance-temaer, gjennomgås i paneldiskusjon mellom advokatene Georg Abusdal Engebretsen og Kim Hellstrøm Christensen, Advokatfirmaet Wiersholm AS
Stig L. Bech, også Wiersholm, modererer samtalen hvor deltakerne inviteres inn. Advokatene informerer om det siste halvårs arbeid med rutiner, retningslinjer og enkeltsaker i norske næringsmeglerforetak. Hovedspørsmålet er: Hva kreves i det daglige arbeidet? Hvordan forventes ledelsen å legge an arbeid og rutiner? Hvilke fallgruver ser vi

10.00-10.15
  Pause/utstillervandring

10.15-11.00
  Oppdatering av standard leieavtaler utleie – aktuelle endringer – innspill fra medlemmene i FFN
v/ partner Camilla Hammer Solheim, Advokatfirmaet BAHR 

11.00-11.15  Pause/utstillervandring

11.15-12.00  Makrobildet og næringseiendom 2021
v/ Direktør Analyse Thomas Ramcilovic, DNB Næringsmegling AS

Det tas forbehold om endringer i programmet.

Praktiske opplysninger
Et antall rom er reservert for våre deltakere. Av hensyn til bestillingen vil vi gjerne ha beskjed så snart som mulig og rommet betales av den enkelte ved utsjekk.

Kursavgift
Ansatte i foretak som er medlem i FFN fysisk deltakelse kr 4.650,-
MNEF fysisk deltakelse kr 4.650,-
Øvrige fysisk deltakelse kr 5.650,-
Kursprisen inkluderer lunsj torsdag, kursdokumentasjon, kaffe/te og frukt i pauser
Ansatte i foretak som er medlem i FNN digital deltakelse kr 4.000,-
MNEF digital deltakelse kr 4.000,-
Øvrige digital deltakelse kr 5.000,-
Kursprisen inkluderer kursdokumentasjon/lenke til streaming.

Overnatting
Per person per døgn i enkeltrom/dobbeltrom, inkluderer frokost, lunsj og 4-retters middag med vinpakke.
Enkeltrom kr 3.450,-/dobbeltrom kr 3.150,-.

Middag
4-retters middag med vinpakke. Kun middag uten overnatting kr 1.350,-.

Ved spørsmål vedrørende påmelding ta kontakt på e-post firmapost@nef.no. For faglige spørsmål ta kontakt med Nina Hauge på hauge@nef.no.

Velkommen!