Leiekontrakter i engelsk utgave!

– Vi har valgt å legge inn en referanse til at dette er en “informasjonsutgave”. Brukerne kan selvsagt velge å ta ut toppteksten – og benytte dokumentet som utgangspunkt for konkrete avtaler. Fra FFNs og NEFs side synes jeg likevel det er riktigst at man har et slikt forbehold i toppteksten, det er tross alt ikke den engelske utgaven som er den egentlige standarden.

Leiekontraktene kan lastes ned fra Medlemsservice.