Lansering av nye standardavtaler for etablering av solcelleanlegg i leieforhold

Norsk Eiendom og Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF)/Forum for næringsmeglere (FFN) har gleden av å invitere til lansering av nye standardavtaler for solcelleanlegg i leieforhold tirsdag 27. februar 2024.

Program
Det er kommet nye regler som gjør at egenprodusert solkraft kan deles. Det gjør det lønnsomt for flere å produsere sin egen strøm. Mange eiere av næringsbygg ønsker nå å etablere solcelleanlegg på eiendommen sin.

En vellykket etablering av solcelleanlegg på næringsbygg for produksjon og deling av solkraft fordrer en god avtaleregulering. Vi har derfor utarbeidet to nye avtalemaler som skal regulere forholdet mellom leietaker og utleier ved utleie av næringsarealer. Disse avtalemalene vil inngå som tilleggsavtaler til våre standardavtaler for leie av næringsarealer. Tilleggsavtalene vil være viktige verktøy for en stadig mer miljøfokusert eiendomsbransje.

Lanseringen finner sted tirsdag 27. februar i Dronning Eufemias gate 8 i Bjørvika eller delta via digitalt videomøte. 

Revideringsteamet vil presentere de nye avtalene, fortelle om relevant regelverk, og hvilke muligheter og begrensinger som finnes knyttet til deling av egenprodusert strøm. Vi vil også gi praktiske råd.

Innleggene vil bli holdt av:
– Advokatene Anette Thunes og Jacob Solheim fra Advokatfirmaet Føyen
– Advokat Anne Sofie Bjørkholt fra Advokatfirmaet BAHR
– Camilla Hengebøl fra Newsec
– Henriette Helene Standnes Brochmann fra Entra ASA

Revisjonsteamet har bestått av:
– Advokat Sven Magnus Rivertz, juridisk fagsjef i Norsk Eiendom
– Anders Rennestund, leder leietakerrådgivning i CBRE AS og styremedlem i FFN
– Advokatene Jacob Solheim og Anette Thues fra Advokatfirmaet Føyen
– Advokat Anne Sofie Bjørkholt og Camilla Hammer Solheim fra Advokatfirmaet BAHR
– Camilla Hengebøl fra Newsec
– Henriette Helene Standnes Brochmann og Pål Oroszko fra Entra ASA

Praktiske opplysninger
Tid: Tirsdag 27. februar kl. 09.00-10.30 med kaffe, frokost og mingling fra kl. 08.30.
Pris: Ingen deltakeravgift. Møte er forbeholdt medlemmer av Norsk Eiendom, NEF og FFN.
StedAdvokatfirmaet Føyen AS, Dronning Eufemias gate 8, Oslo. Holdes i auditoriet 1. etasje.
De som deltar digitalt vil få tilsendt lenke til streaming dagen før start.

Påmelding gjøres HER

Vi tar forbehold om endringer i programmet. Skulle det være noen spørsmål ta kontakt på firmapost@nef.no.

Kom og få med deg de viktigste endringene, still spørsmål direkte til revisjonsteamet og slå av en hyggelig prat med bransjekolleger!

Norsk Eiendom, Norges Eiendomsmeglerforbund og Forum for Næringsmeglere