Hjelp til offentlige leietakere

Hjelp til offentlige leietakere

Statsbygg og Difi har samarbeidet om å utarbeide anbefalinger for offentlige aktører som skal leie eiendom. Samarbeidet har resultert i leiekontrakt, veiledning og konkurransegrunnlag med kravspesifikasjoner for leieobjektene. Flere store offentlige leietakere har deltatt i prosessen, blant annet Skatteetaten, NAV og Politiets fellestjenester. Også private aktører og organisasjoner har fått komme med innspill, deriblant Forum for Næringsmeglere/Norges Eiendomsmeglerforbund, Norsk Eiendom, Huseiernes Landsforbund.

Les hele saker her