FFN Høstkonferanse 4.-5. september 2024

Program er under utarbeidelse, vil bli publisert juni 2024.