Brev til Riksrevisjonen

Spørsmål knyttet til konkurransegrunnlag om leie av lokaler. Les mer her