Søk om medlemskap

Medlemskap er åpent for alle selskaper som har bevilling til å drive eiendomsmegling der næringsmegling er en del av virksomheten, samt advokatfirmaer med ansatte som har bevilling til å drive eiendomsmegling, og hvor næringsmegling er en del av virksomheten.
Som medlem i FFN får du tilgang til vårt dokumentarkiv som inneholder ulike varianter av leiekontrakter utarbeidet i samarbeid med Norsk Eiendom, kjøpekontrakter med oppgjørsavtaler for ulike type salgsobjekt, samt oppdragsavtaler. Medlemskap gir også rabatterte priser på kurs arrangert av forumet.
Årskontingenten fastsettes av årsmøtet i februar hvert år. Kontingenten for 2023 er kr. 4.000 per foretak.
Oppsigelse av medlemskap må sendes inn før 1. januar.