Årsmøte og kurs i Forum for Næringsmeglere

Forum for Næringsmeglere inviterer til NEF 3-timers hvitvaskingskurs og årsmøte 17. februar 2021!

Kurset passer for eiendomsmeglere, advokater, jurister og øvrige ansatte i bransjen.

Program – For påmelding trykk her

09.00 – 09.45  Oppdatering
v/ partner Dag Henden Torsteinsen, advokatfirmaet Grette AS

09.45 – 10.00  Pause

10.00 – 10.45  Nytt fra Økokrim – hvordan er risikosituasjonen

v/ førstestatsadvokat og avdelingsleder i Enhet for finansiell etterretning Sven Arild Damslora, Økokrim

10.45 – 11.00  Pause


11.00 – 11.45  Hverdagen blir elektronisk, sikkerhetsrutiner i en digital hverdag etc. Hvordan skal/bør man risikovurdere?

v/ advokat Line Ravlo-Losvik, advokatfirmaet DLA Pilar Norway DA

11.45 – 12.00  Pause


12.00 – 12.30  Markedsoppdatering fra DnB

v/ analysesjef Thomas Ramcilovic, DnB

Kurspriser:
Ansatte i foretak som er medlem i FFN kr. 1.990,-
Øvrige kr 2.980,-

Årsmøte i FFN
For påmelding til årsmøte må dette gjøres ved å sende en e-post til firmapost@nef.no. Dette for at vi skal kunne sende ut egen teamsinvitasjon til selve årsmøte som starter kl. 13.00 samme dag rett etter kurset.
Årsmøtepapirene finner du HER

Kurset holdes kun digitalt og gir 3 godkjente etterutdanningstimer. Vi tar forbehold om endringer i programmet.
Lenke til streaming, kursmateriell og invitasjon for å logge inn din deltakelse for å registrere kurstimer vil bli sendt ut et par dager før kursstart.
Velkommen til kurs og årsmøte!